Produkty

Jutenon EC Jutenon EC Jutenon EC

JUTENON EC

JUTENON ECJ – přírodní jutová protierozní síť
JUTENON ECC – přírodní kokosová protierozní síť

Při osazování staveb do terénu vznikají svahy. Dřívější preferované hledisko na co nejrychlejší začlenění stavby do okolí je dnes nahrazováno snahou o co nejmenší zábor okolních pozemků. To přináší vznik strmých svahů, náchylnějších k půdní erozi. Jedním ze způsobů, jak tuto erozi omezit a přispět tak k úspěšnému uchycení vegetace na povrchu svahu, je použití protierozních sítí Jutenon EC při ochraně nové výsadby.

Při navrhování je třeba zohlednit hlavně potřebnou délku životnosti sítě a strmost svahu.

Jutenon ECJ

Jutová protierozní síť Jutenon ECJ 500 g/m2 má orientační životnost max. 1-2 roky a maximální sklon svahu doporučený při jejím použití je 1:2.

JUTENON ECC

Kokosová síť Jutenon ECC 400 g/m2 má orientační životnost max. 3-4 roky a maximální doporučený sklon svahu je 1:1,5. Při větších sklonech je třeba konzultovat podmínky uložení sítě s výrobcem.

Kokosová síť Jutenon ECC 700 g/m2 je pak určena pro extrémní stanoviště v dosahu proudící vody, např. na březích toků a kanálů nebo v záplavových oblastech. Její orientační životnost je 3-4 roky a maximální doporučený sklon svahu je 1:1.